;
Suomi

Valmistaja (Mprint OÜ) ottaa vastuun takuuvelvoitteiden täyttämisestä yhden vuoden kuluessa tuotteen ostopäivästä. Tuotteen laatuvaatimukset hyväksytään takuuaikana ostopaikalla ja kuitin kera. Takuu sisältää valmistajan (Mprint OÜ) aiheuttamat lasin viat, tai lasin korvaaminen, jos kyseessä on tunnistettu valmistusvirhe.

Takuu ei kata seuraavista syistä johtuvat vikoja ja virheitä:

  1. jos tuotteessa on mekaanisia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet lastauksen aikana ja purkamisessa, jos asiakas itse kuljetti ja asensi tuotteen;
  2. kun tuotetta ei käytetä siihen mihin se on tarkoitettu vaan esimerkiksi ulkona käytettäessä;
  3. tuotevahinkoja ylivoimaisen esteen aikana (luonnonkatastrofit, tulipalot jne.).