;
Eesti
Eesti

Tootja (MPrint) vastutab oma garantiikohustuste täitmise eest ühe aasta jooksul alates toote ostmise päevast. Kaebusi toote kvaliteedi kohta võetakse garantiiajal vastu ostu sooritamise kohas ostutšeki esitamisel. Garantiikohustused hõlmavad tootja (MPrindi) süül tekkinud klaasikahjustuste kõrvaldamist või ilmnenud tootmispraagiga klaasi väljavahetamist.

 

Garantii ei hõlma järgmiste tekkepõhjustega kahjustusi ega defekte:

  1. laadimistööde käigus tekkinud mehaanilised kahjustused, samuti kahjustused, mis klient on tekitanud klaasi vedamise ja paigaldamise käigus;
  2. kahjustused, mille põhjuseks on asjaolu, et klaasi ei ole kasutatud selle sihtotstarbe kohaselt, näiteks on seda kasutatud välistingimustes;
  3. vääramatu jõu asjaolude (nt loodusõnnetuste, tulekahju) toimel tekkinud kahjustused.