;
Eesti
Eesti

Seinakappide ja tööpinna standardvahemaa on 560–600 mm.

Pistiku- või kinnitusavadest tingitud tehnilised iseärasused

Kui seinal on pistikupesad või muud kinnitusdetailid, tuleb mõõta vahemaad ava keskkohast kuni klaasi servani.

 • Ühene pistikupesa: vahemaa pistikuava keskelt X kuni klaasi servadeni Y
 • Kahene pistikupesa: vahemaa iga pistikuava keskelt X1, X2 kuni klaasi servadeni Y
 • Kolmene pistikupesa: vahemaa keskmise pistikuava keskelt X kuni klaasi servadeni Y
 • Neljane pistikupesa: vahemaa iga pistikuava keskelt X1, X2, X3, X4 kuni klaasi servadeni Y

 

Tehnilised iseärasused ja piirangud fotoklaasi valmistamisel (karastatud klaas, 6 mm)

 • Ühe klaasi maksimaalsed mõõtmed: 3600×750 mm
 • Ühe kinnitusava minimaalne läbimõõt: 6 mm
 • Klaasi serva ja ava serva minimaalne vahemaa: 20 mm

 

Põhilised tähelepanekud plaadimõõtude võtmisel, nurkade ühendamine

Plaadi laiuse ja kõrguse määramisel lähtutakse seina suurematest mõõtmetest. Näiteks kui seina laius plaadi alaosas on 2502mm, ülaosas aga 2505mm, võetakse plaadi laiuse määramisel aluseks suurem mõõt, 2502mm.

Et klaaspaneel mahuks ettenähtud nišši, tuleks lahutada seinapinna täismõõtmetest järgmised mõõdud:

 • Kuni 1 m laiune klaas: laius = M – 1 mm  
 • Kuni 2 m laiune klaas: laius = M – 2 mm
 • Kuni 3 m laiune klaas: laius = M – 3 mm
 • Üle 3 m laiune klaas: laius = M – 5 mm        
 • Standartne kõrguse mõõt : K – 2 mm  

 

Köögitagaseina mõõtmine

Köögi nurga puhul paigaldatakse lühem klaas pikemale klaasile (lühema klaasi äär toetub pikema klaasi pinnale). Kui klaasid paigaldatakse nurgeti, tuleb nende laiuse määramisel arvestada nurgakohaga ja lahutada ühe klaasi laiusest 6 mm
(kui klaasi paksus on 6mm).

Meie standardid

 • Pistikuava läbimõõt: 70 mm
 • Poldiavade läbimõõt: 8 mm, vahemaa igast servast ava keskkohani 50 mm