;
Eesti

Inimkond on tegelenud seinakunstiga juba sellest ajast alates, kui nad elasid koobastes. Milleks sellist kunsti kasutati ja millisel ajahetkel sai taolisest artistlikust esitlusest oma äri reklaamimise vahend, see on huvitav küsimus. Teada on, et juba iidsete egiplaste ajal kasutas valitsus kividesse uuristatud kujutisi teadustamaks rahvale seaduseid ja maa kohta käivaid regulatsioone. Teatud mõttes võib öelda, et selline kivisse uuristamine võiski olla vanim vaste sellele, mis on tänapäeval tuntud kui reklaamtahvlid. 

Litograafia kui moodsa aja reklaamtahvlite alge

Modernse aja reklaamtahvlid võivad pidada oma juurteks litograafiat, mis oli hiliste 1970-ndate leiutis. Geniaalsus siin seisneb selles, et see tegi võimalikuks masstoota nii palju reklaamtahvleid, kui neid äritegemise tarbeks parasjagu vaja läks. Reklaamtahvlid tol ajal omasid aga ühte miinust, milleks oli nende kvaliteet – püsisid reklaamtahvlid vaid väga lühikest aega. 

Tolleaegsed tsirkused olid ühed esimestest, kes uuest massreklaami viisist enim kasu lõikasid ning sellega koos tegid ka välireklaamtahvlid läbi suuri innovatsioone, mis omakorda viis selliste modernsete välireklaamideni, nagu me neid tänapäeval teame. Vanimad teated sellest, et välireklaamtahvlid olid tsirkuste poolt kasutusse võetud, ulatub tagasi 1835. aastasse. Enne litograafia leiutamist oli võimalik reklaamtahvleid valmistada vaid väga väikestes kogustes, mis omakorda tegi sellest tunduvalt väheefektiivsema reklaamimise vahendi, kui see on seda tänapäeval. 

Uus tööstusharu on kujunenud

Alates 1860-ndate aastate keskelt sai võimalikuks välireklaamtahvlid üles panna, ostes selleks pinda välireklaamiga tegelevatelt firmadelt. Mõni aasta hiljem, 1872. aastal moodustati ka esimene vastav ühendorganisatsioon International Billboards Poster Association of North America (IBPANA). See organisatsioon on ka tänapäeval endiselt tegev, on vaid lühendanud oma nime ja tegutseb praegu Outdoor Advertising Association of America (OAAA) nime all. Organisatsioon on pidanud kohanema kõigi selles tööstusharus toimunud muutustega ja nüüdseks katab peale traditsionaalsete reklaamtahvlite ka paljusid teisi liike välireklaame ja meediume.

Tutvu meie reklaamitahvlide tootelehega!