;
Eesti

Reklaamtahvlite tööstusharu tähtsuse kasv

1900-ndad aastad olid reklaamtahvlid kui üks turunduse liik oma populaarsuse ja kasutatavuse poolest plahvatuslikus tõusus, aga see ei juhtunud juhuslikult. Peamiseks põhjuseks oli siin hoopis  autotööstuse areng, mis omakorda aitas kaasa ka välireklaamtahvlite tööstuse arengule. Täpsemalt oli selleks Henry Ford´i poolt loodud auto Mudel T, mis oma taskukohase hinnaga tegi eratranspordi kättesaadavaks ka laiematele massidele. Tulemuseks oli ka hoopis uutmoodi mobiilne publik, kellele reklaamtahvlite tööstus sai edasi orienteeruda.

Samamoodi nagu autotööstus on Mudel T turuletoomisest alates muutunud ja kasvanud, on ka välireklaamtahvlite tööstus varmalt sellega kaasa läinud, et adekvaatselt vastata üha kõrgetasemelisele turusituatsioonile. Juba toimunud ja järjepidevalt jätkuva innovatsiooni märke  välireklaamtahvlite tööstuses on ilmnenud reklaamtahvlite suuruses, kasutatavate materjalide muutustes ning loomulikult ka tehnoloogia-alastes uuendustes – välja on arendatud reklaamtahvlid funktsionaalsete mehaaniliste komponentidega ning digitaalsed reklaamtahvlid.

Ka muudes tööstusharudes toimunud muudatused on mänginud välireklaamtahvlite tööstuse kasvus ja arengus oma rolli. Näiteks valgustustööstus – tänu sellele on võimalik, et reklaamtahvlid näevad välja palju atraktiivsemad ja efektiivsemad, ning on ka öösel hästi nähtavad. Päikesejõul töötavad valgustid ja välitingimustes kasutatavad LED ekraanid on samuti võimaldanud valgustada reklaamtahvlid palju säästvamalt. 

Välireklaamtahvlite tööstusharu tänapäeval

Uue toote esimene tõsine test seisneb alati selles, kui levinult hakatakse seda peale turuletoomist kasutama. Pikkade aastate jooksul on tulnud turule mitmed levinud uued reklaamiliigid, ilma et seetõttu traditsioonilised reklaamtahvlid oleks seetõttu kuhugi kadunud. See omakorda on aga tõsine märk sellest, et traditsioonilised välireklaamtahvlid tulid siia, et jääda. 

Olenemata raadio- televisiooni ja internetireklaamide lisandumisest on reklaamtahvlid tööstusharuna kindlam ja tugevam kui eales varem. Moodsa aja reklaamtahvlid, aga ka kogu välireklaamtahvlite tööstusharu üldiselt, on kinnitus sellest, et lihtsad, vastupidavad ja samas paindlikud turundusviisid jäävad kestma ka olenemata turunduskampaaniate strateegiate  innovatsioonist ja kiiresti arenevatest tehnoloogiatest.

Tutvu meie reklaamitahvlide tootelehega!