;
Eesti

Kõige lühemalt öeldes on visiitkaart lihsalt tutvustus, mis annab edasi infot isiku või firma kohta ning mida reeglina säilitatakse edasisteks kontaktideks. Tavaliselt vahetatakse visiitkaarte ärikohtumistel.

Ajalugu

Visiitkaart kujunes välja külastuskaartide ja ärikaartide kokkusulandumisel. Esmakordselt võeti need kasutusele Hiinas 15.sajandil. Euroopast on esimene informatsioon visiitkaartide kasutusest Louis XIV õukonnas 17.sajandil Prantsusmaal, kus aristokraatide teenrid andsid oma peremeeste kaardid pidulikult üle võõrustajate teenritele, teatamaks nende külaskäigust. Tolleaegne visiitkaart oli algselt tavaliselt mängukaardi-, hiljem juba ka postkaardi suurune.

Visiitkaartidega käisid kaasa keerukad etiketireeglid, mis kujundati esmakordselt välja ja võeti kasutusele Prantsuse ja Inglise aristokraatide poolt, hiljem järgis nende eeskuju ka juba kogu ülejäänud Euroopa ja Põhja-Ameerika. Kaardile lisati ka graveeritud ornamendid ja vapid ning nende kasutamine muutus igale 19.sajandi kõrg- ja keskklassi kuuluvale isikule kohustuslikuks – mida rohkem külaliste kaarte spetsiaalsele kandikule oli kogunenud, seda uhkem. Siiski jäi see intelligentsi pärusmaaks, maarahvas ja töölised neid ei kasutanud.

Ärikaardid said esmakordselt menukaks Londonis 17.sajandi alguses. Kuna ametlikku aadressisüsteemi tollal veel ei eksisteerinud, siis joonistati ärikaardile ka äri asukoha kaart. Loomulikult püüdis iga äri saavutada seda, et just tema kaart paistaks teiste hulgast silma ning tehniliste võimaluste arenedes arenes ka kujundus.

Koos eraettevõtjate arvu suurenemisega keerukate kujundustega ärikaartide arv vähenes ja need asendusid praktilisemate ja odavamatega.

20.sajandil visiitkaarti ja ärikaarti enam nii rangelt ei eristatud, kuna majandus ühtlustus ning vähenes ka formaalse seltskonna surve. Siiski jäi siinkohal erandiks kõrgklass, kus isiklik visiitkaart kehtib samade reeglite alusel ka tänapäeval.

Tänapäev

Olenemata viimse aja internetiajastu pealetungile on tavalised paberile trükitud visiitkaardid siiski säilitanud oma populaarsuse ja funktsiooni – tutvustada firmat või isikut peamiselt tema professionaalse karjääri alusel. Küll aga püütakse seda kujundada taas üha huvitavamalt ning siingi käib võistlus, kelle oma on silmapaistvam ja meeldejäävam.
Vaata üht valikut loomingulistest visiitkaartidest siin.

Tutvu ka visiitkaartide tootelehega!