;
Eesti

Hiinas kohtumisteks tuleks varuda piisavalt visiitkaarte, kuna neid peaks jagama igale uuele inimesele, kellega tutvutakse. Kuna visiitkaarti seostatakse isikuga, on tähtis, et see näeks igati korrektne ja esinduslik välja. Kindlasti ei tohi anda määrdunud, rikutud või märkmetega visiitkaarte. Hiinas kohtumisel tuleks ulatada visiitkaart kahe käega ülemistest nurkadest hoituna nii, et see on saajale koheselt loetav (kakskeelse kaardi puhul hiinakeelne pool). Kuna visiitkaartide vahetus toimub enne kohtumist, aseta kaardid enda ette vastasistujate järjekorras nii, et oleks lihtsam isikute poole pöörduda.